Kas tai?

DIR® – tai modelis, kuris yra paremtas visapuse žmogaus raida (Developmental), individualiu asmens profiliu (Individual-differences), ir orientuotas į santykį (Relationship-based). Šie elementai yra pamatiniai ir neatsiejami vienas nuo kito, siekiant suprasti vaiko raidą ir teikiant pagalbą bei formuojant konkrečius terapinius tikslus. Šių trijų elementų visuma padeda atskleisti tikruosius vaiko gebėjimus. DIR® modelis taip pat yra profesinis orientyras ir darbinė sistema specialistams, tėvams, ugdytojams, kurie siekia įvertinti visapusius vaikų gebėjimus ir vystyti ugdymo ir/arba terapines programas, orientuotas į unikalius kiekvieno vaiko gebėjimus ir iššūkius.
DIR® modelio ištakos yra tampriai susijusios su žmogaus raidos psichologija, todėl pristatant modelį, galima pastebėti daug specialiųjų terminų. Tačiau tuo pat metu jis yra labai paprastas. Tai modelis, kuris padeda suprasti mūsų vaikus, vienas kitą ir suprasti kaip kuriamas santykis, grįstas stipriu ryšiu, supratimu, meile ir bendravimu. Dėka šio požiūrio galima atrasti tikruosiuos kiekvieno asmens gebėjimus.

DIRFloortime® (Floortime) tai DIR modelio pritaikymas praktikoje

Nors DIR modelio tikslas yra padėti suprasti ir skatinti kiekvieno vaiko pozityviąją raidą, tačiau praktikoje DIR ir DIRFloortime taikymas dažniausiai siejamas su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų, socio-emocinių iššūkių, intelekto ar/ir raidos sutrikimą. Taigi, DIRFloortime tapo dažniausiai sutinkamas organizuojant pagalbą autistiškiems asmenims.

DIR® modelio pagrindiniai tikslai yra nukreipti į socialinių, emocinių ir intelektinių gebėjimų skatinimą, atsisakant susitelkti tik į atskirus elgesio elementus ar pavienius gebėjimus.

Kiekviena DIR® modelio pavadinimo raidė reprezentuoja pamatinį modelio elementą.

D (Developmental) – tai modelio elementas, kuris yra neatsiejamas nuo natūralių asmenybės raidos tarpsnių. Suvokimas, kurį raidos tarpsnį vaikas šiuo metu išgyvena, yra būtinas sėkmingam vaiko ugdymo/terapinės programos planavimui.  6 funkcinės, emocinės raidos tarpsniai pristato pamatinius gebėjimus, kurie yra esminiai vaiko intelekto ir emocinei raidai.

Šie raidos tarpsniai turi eigą. Visų pirma, tai pagalba vaikams, siekiant ugdyti jų gebėjimą sutelkti dėmesį ir išlikti ramiu bei nesudirgusiu. Siekiame, kad vaikas įsitrauktų į santykį ir atrastų ryšį su kitu asmeniu, kad vaikas būtų iniciatyvus ir atsakytų į įvairiausias bendravimo formas, pradedant emociniais ir socialiniais gestais. Tokiu būdu skatinamas visavertis įsitraukimas į abipusį santykį, sprendžiant iškilusias problemas bei įsitraukiant į sąmoningą nenutrūkstamą bendravimo tėkmę. Be to, vaikas skatinamas naudoti savo idėjas, kurios išreikštų jo poreikius, padėtų išradingai mąstyti ir žaisti, logiškai jungti tas idėjas, o tai vestų į aukštesniuosius mąstymo gebėjimus – analitinį, priežastiniu ryšiu grįstą, abstraktų mąstymą.

Šių 6 funkcinės-emocinės raidos tarpsnių gebėjimai yra būtini, kad asmuo galėtų kurti spontaniškus ir empatija grįstus santykius bei įgauti akademinius gebėjimus.

 (Individual differences) – individualūs ypatumai, tai modelio elementas, kurio dėmesio centre yra unikalūs biologiniai skirtumai – jų dėka kiekvienas asmuo skirtingai priima, reguliuoja, atsako ir suvokia visus jutimus, tokius kaip garsas, lytėjimas, gebėjimas planuoti ir nuosekliai sekti veiksmų ir idėjų planu. Pavyzdžiui, vieni vaikai ypač jautriai reaguoja į lytėjimą ar garsą, o kiti yra visai nejautrūs šiems dirgikliams. Biologiniai iššūkiai – tai sąvoka, nusakanti įvarius išorinės informacijos priėmimo nesklandumus, kurie suformuoja vaiko individualaus profilio skirtumus ir smarkiai paveikia jo raidą bei gebėjimą mokytis.

R (Relationship-based) – grįstas santykiu – tai DIR modelio elementas, atskleidžiantis, koks svarbus yra santykis mokymosi procese. Šis santykis tarp vaiko ir jo tėvų, terapeuto, bendraamžių ir visų aplinkinių suteikia vaikui svarbios emocinės patirties visose veiklose. Tai neabejotinai veikia vaiko individualų profilį ir raidos tarpsniuose įgyjamus gebėjimus. Teigiamas emocinis ryšys paspartina būtinųjų raidos gebėjimų progresą.

DIR modelis yra visapusė sistema, kuri įgalina specialistus, tėvus, ugdytojus kurti programą, orientuotą į vaiko unikalius iššūkius ir stiprybes. Šio modelio centrinis elementas yra natūralios vaiko emocijos ir pomėgiai, kurie, kaip įrodyta, yra būtini mokymosi procese. Natūralūs vaiko pomėgiai ir emociją skatinantys išgyvenimai priverčia skirtingas smegenų dalis, atsakingas už mąstymą, jungtis tarpusavyje, ir tokiu būdu sėkmingai vystosi aukštesnieji socialiniai, emociniai ir intelektiniai gebėjimai. Šalia Floortime® užsiėmimų, šis modelis dažnai skatina kurti problemų sprendimo užduotis, taip pat organizuoti komandinį darbą, įtraukiant logopedą, ergoterapeutą, ugdymo įstaigos mokytojus, psichologą, ir, jei būtina, taikyti pagalbines komunikavimo ar biologinio pobūdžio priemones (pvz. dieta, papildai ir kt.)

Įsisavinus bendruosius programos principus, peržvelkite visavertės programos formavimo rekomendacijas.