Apie mus

VŠĮ AUGU KARTU

Tai terapinė erdvė šeimoms ir jų vaikams, kurie patiria ugdymo iššūkius. Tai augimo erdvė specialistams, ieškantiems atsakymų. Siekdami įgalinti šeimą, padedame ne tik suprasti Vaiką bei jam padėti, stengiamės apjungti visą su vaiku susijusią aplinką ir padėti šeimai kurti komandą su artimiausiais žmonėmis ir specialistais, dirbančiais su Vaiku.

VšĮ „Augu kartu“ – tai vieta, kuri išaugo iš ilgalaikės darbo patirties su šeimomis, auginančiomis autistiškus ar kitus raidos sutrikimus turinčius vaikus. Tai ilgai puoselėta svajonė, gimusi iš artimo ryšio, užsimezgusio su šeimomis ir jų vaikais, siekiant sukurti visavertę, palaikančią aplinką, kurioje augtų ne tik vaikas, bet augtume visi kartu.

VšĮ „Augu kartu“ centro idėjinį pagrindą kuria DIR® modelio principai kurie pritaikomi tiek individualiame darbe su vaikais ir šeimomis, tiek kuriant sisteminį pokytį, formuojantį reikalingą šeimos ir vaiko paramos struktūrą. Tikime, kad šeimos, patiriančios ugdymo iššūkius negali likti vienos ir siekiame suburti komandą, kuri palaikytų šeimą kasdienėse ugdymo situacijose bei darant svarbius vaikui sprendimus.

Misija

Formuoti naują kultūrą darbe su šeimomis ir įvairių iššūkių turinčiais vaikais Lietuvoje. Siekiame formuoti naujus ugdymo principus, atskleidžiant santykio ir raidos principų vertę individualiame, šeimos bei visuomeniniame kontekste.

Vizija

Atskleisti asmeninio santykio svarbą ugdymosi procesuose, perkeičiant sudėtingas lavinimo užduotis į emociniu ryšiu praturtintas ugdymosi akimirkas. Padedant šeimoms pažinti vaiko raidą ir patiriamus iššūkius, siekiame, kad šeimos galėtų išskleisti savo vaiko tikruosius gebėjimus ir kurtų gilų ryšį su savo atžalomis.

Vertybės

Santykis … nes tai yra mūsų žmogiškosios prigimties pamatas ir viso augimo bei raidos variklis

– Emocinis ryšys … nes jis sukuria pasaulio ir visa, kas jame yra, reikšmę

– Kiekvieno žmogaus orumas … nes visi žmonės turi vienodą pamatinę vertę, kurios jokie (ne)gebėjimai negali paveikti
– Viltis … nes tikime, jog kartu galime išgyventi net sudėtingiausias akimirkas naujoje šviesoje

– Bendradarbiavimas … nes bendra šeimos ir (ar) specialistų komanda, vedama vaiko, gali nuversti kalnus

– Rezultatas … nes mums svarbu konkrečiais rezultatais prisidėti prie Jūsų šeimos ar Jūsų profesinės realybės perkeitimo.

Komanda

Paulina Kuraitienė

VšĮ "Augu kartu" vadovė

Spec. pedagogė

DIRFloortime‎® ekspertė

Konsultuoja, remiantis DIR modelio, CPS modelio (Lives in Balance), pagarbaus ir į santykį orientuoto ugdymo principais.
Kvalifikuota paslaugų teikime nuotoliniu būdu

Esu Paulina Kuraitienė – DIR modelio ekspertė, specialioji pedagogė, VšĮ “Augu kartu” vadovė, dviejų labai įdomių ir judrių vaikų mama. Esu nepaprastai dėkinga, galėdama dirbti su šeimomis, specialistais ir vaikais – visais, kurie patiria ugdymo iššūkius, nes matau kaip tai keičia mano gyvenimą labai juntamu būdu. 2019 m. pabaigusi visą DIR modelio sertifikavimo kelionę, prisijungiau prie ICDL komandos, su kuria padedame specialistams visame pasaulyje susipažinti ir pritaikyti šį modelį savo praktikoje. Nuo 2015 m., VU magistro specialiosios pedagogikos studijų metu pradėjau tyrinėti DIR modelį Mane labai sudomino ir sužavėjo tai, kas vyko su vaiku bei jo šeima šio modelio kontekste. Supratau, kad noriu tuo dalintis visais įmanomais būdais, nes šis modelis gali pakeisti kartais labai sudėtingą šeimų ir specialistų kasdienybę. Tačiau santykio džiaugsmą ir jo reikšmę pažinau daug anksčiau. Dar 2009 m. savo bakalauro studijų Didžiojoje Britanijoje metu, buvau pakviesta savanoriauti, o vėliau dirbti su autistišku vaiku. Tuomet nesuvokiau, kad tai buvo didžiulio nuotykio pradžia, kuris nesibaigė, bet virto profesinio ieškojimo ir džiaugsmų bei didelių atradimų keliu. Patekau į šeimą, kuri su savo berniuku dirbo pagal programą, orientuotą į ryšio/santykio kūrimą. Tuomet visų pirma suvokiau, koks galingas gali būti santykis autizmo spektro kontekste. Laikui bėgant, būtent šis autistiškas berniukas mane mokė, kaip priimti ne tik jo autizmą, bet ir save pačią. Tai buvo raktas į mano apsisprendimą toliau sieti savo gyvenimą su raidos sutrikimais, jų sukeliamais iššūkiais ir sutikti tikrai nepaprastus, to paliestus asmenis ir jų šeimas. Grįžusi į Lietuvą, 2011 m. smarkiai įsitraukiau į Kauno Arkos bendruomenės kūrimosi procesus. Ši bendruomeninė ir į kitą asmenį orientuota patirtis buvo labai svarbi mano kelionės dalis. 2014 m., tęsiau šią patirtį ir bandžiau atskleisti santykio ir bendruomenės svarbą, dirbdama Dienos socialinės globos centre, įsikūrusiame Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kuris ir šiandien vis dar išsiskiria savo rūpestingumu ir šiluma. Ir galiausiai magistro studijų metu, pasirinkau nagrinėti DIR modelį, kitus šį modelį palaikančius aspektus iš neuromokslo, bendrojo ugdymo ir auklėjimo sričių. Taip pat pradėjau gilintis į trauminių patirčių poveikį mūsų raidai. Mane labai džiugina, kad būtent šiame darbe profesinis jautrumas bei nuolatinis tobulėjimas yra tokie svarbūs. Dėl to esu įsitikinusi, kad augu kartu su kiekvienu, kurį sutinku savo profesinėje kasdienybėje.

VšĮ "Augu kartu" vadovė

Spec. pedagogė

DIRFloortime‎® ekspertė

Mūsų komanda!

Dirbame su įvairių sričių specialistais – kūno judesio terapeutais, ergoterapeutais, psichologais, ugdymo specialistais, kineziterapeutais – kuriuos vienija į raidos procesus orientuota paradigma. Šiuo metu vienijame DIR® modelio praktikus bei giminingos pakraipos terapijas, kurios atsižvelgia į vaikų nervų sistemos raidos ypatumus.

Labai tikime, jog kartu galime atrasti daugiau atsakymų į klausimus, kuriuos mums „užduoda” vaikai. Todėl jei esate ar greitu metu tapsite DIR® modelio praktiku, norite dirbti su vaiku į raidą orientuotais principais, kviečiame susitikti, kad galėtume dar geriau vieni kitus įgalinti!

„Mūsų atsakas yra meilė: ne dirbtina, klaidinanti ar šventeiviška, bet tikra, konkreti ir pagarbi meilė. Tam, kad mūsų gyvenimas išsipildytų ir patirtume tikrą laimę, turime jaustis laukiami, mylimi, turime būti bendruomenės dalimi ir turėti atramą, kai su pasitikėjimu žvelgiame į savo ateitį. Žinome, kad tai reikalinga visiems, bet to įrodymu tampa patys silpniausi. Tikėjimas yra puikus mūsų gyvenimo palydovas, kai jis mums padeda patirti savo kūrinių niekada neapleidžiančio Tėvo buvimą.“

Popiežius Pranciškus