DIR modelio mokymų etapai

ICDL išvystė išsamų DIR programos mokymosi modelį, kurio įsisavinimas etapais atsispindi įgyjamuose DIRFloortime sertifikatuose. Yra trijų tipų mokymosi programos: 1. DIR101 įžanginis kursas 2. DIRFloortime sertifikuota mokymo programa, ir 3. DIRFLoortime pasirenkamieji moduliai, sukurti pagerinti ir praplėsti žinias ir įgūdžius konkrečiose srityse. 

DIR 101 kursas tai įžanginė programa apie visą DIR modelį. Šis kursas dažniausiai dėstomas dvi dienas ir jo trukmė yra bent 12 valandų. ICDL šį kursą siūlo ir nuotoliniu būdu ir įvairiose pasaulio šalyse, organizuojant dviejų dienų seminarus.
DIR101 kursas yra būtinas, norint dalyvauti DIR 201 kurse. 

DIR 201 – DIR 204 kursų programos formuoja esmines DIRFloortime modelio žinias, kurios yra įgyjamos palaipsniui bei atitinkamai sertifikuojamos. Įprastai šis kursas formuojamas taip, kad seminarai vyktų kiekvieną savaitę, pritaikant įgytas žinias praktikoje bei tobulinant jas per savi-refleksiją ar seminaro dalyvių įžvalgas. Patogus ir lengvai prieinamas interaktyvus ICDL kursas, įgyvendinamas dėka virtualių auditorijų, tiesioginių atvejų pristatymų ir jų aptarimų. Dažniausiai šie kursai organizuojami kaip 14 savaičių semestrai, dalyvaujant 2 val. trukmės kassavaitiniuose seminaruose. Studentai turi prieigą prie visų paskaitų, užduodamų skaitinių sukurtoje saugioje virtualaus mokymo platformoje (Moodle). Taip pat šie kurai gali būti organizuojami „mišriuoju“ būdu, pasitelkiant tiek virtualius seminarus, tiek kontaktinius susitikimus.

Čia pateikiamas detalesnis DIR101 – DIR204 mokymosi programų aprašymas:

DIR 101

Pavadinimas: Įvadiniai DIR101 mokymai (angl. An Introduction to DIR ® and DIRFloortime®)

Reikalavimai: Nėra

Tai įvadinis kursas, apimantis DIR modelio teorinę bazę, mokslinius įrodymus ir taikymo sritį. Šis modelis skatina visavertę vaikų ir suaugusiųjų, įskaitant turinčius specialiuosius poreikius, funkcinės-emocinės raidą, reflektyvų mąstymą ir bendrą psichinę sveikatą.

Pagrindiniai reikalavimai, įgytų žinių įvertinimas ir gaunamas pažymėjimas:

  • Gaunamas tarptautinis ICDL klausytojo pažymėjimas, suteikiantis teisę dalyvauti tolimesniuose mokymuose. Taip pat yra galimybė gauti VDU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.
  • Mokymų dalyviai privalo turėti kompiuterį, „Mac”, planšetinį kompiuterį, ar išmanųjį telefoną. Svarbu, kad dalyvis galėtų tiek girdėti ir matyti kursų medžiagą, tiek dalyvauti diskusijose (reikia išorinio arba instaliuoto mikrofono). Kursų platformą suteikia organizatoriai.

DIR201

Pavadinimas: DIR 201 – skatinami pamatiniai funkcinės-emocinės raidos gebėjimai (angl. DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities)

Reikalavimai: Išklausytas DIR 101

Tai praktinis kursas, ugdantis dalyvių kompetencijas, kurios skatintų pirmuosius keturis funkcinės-emocinės raidos etapus: savireguliaciją, įsitraukimą, tikslingą abipusį bendravimą, savęs suvokimą ir problemų sprendimą. Visa taid aroma, remiantis vaiko natūraliais pomėgiais ir motyvacija. Dalyviai išmoks pritaikyti „Floortime“ principus pritaikydami savo veiklą prie individualių vaikų ar suaugusiųjų, turinčių specialiųjų poreikių, ypatumų.

Pagrindiniai reikalavimai, įgytų žinių įvertinimas ir gaunamas pažymėjimas:

Dalyviai vertinami, atsižvelgiant į pristatomus atvejus, dalyvavimą interaktyviuose seminaruose bei raštu atsakant į forumo klausimus.

Kurso metu studentai turi pristatyti du atvejus, naudojant bendro žaidimo vaizdo įrašus. Pristatomi asmenys (atvejai) gali būti bet kokio amžiaus, tačiau su pastebimais iššūkiais pirmuose keturiuose funkcinės-emocinės raidos tarpsniuose. Paprastai pristatomi jaunesni vaikai, esantys autizmo spektre. Pristatomas atvejis negali būti vaikas, kurio tėtis/mama/artimas globėjas yra dalyvis. Mes prašome, kad dalyviai būtų pasirengę pristatyti du skirtingus atvejus, tačiau kartais dėstytojai leis dalyviams pristatyti du kartus tą patį atvejį.

Mokymų dalyviai turi turėti įrangą, reikalingą atvejų pristatymui ir pilnam įsitraukimui į mokymus.

Dalyviai turi pasiekti mažiausiai 80% kiekviename iš keturių mokymosi tikslų. Tai įvertina jų mokymo vadovas (-ai). Šie mokymai pagrįsti vertinimu, įvertinant kiekvieno studento DIRFloortime kompetencijas. Sėkmingai baigti mokymai suteikia DIRFloortime® pradinį sertifikatą (angl. DIR-Basic) ir įrašymą į ICDL registrą. Visi besimokantys studentai gaus dalyvavimo pažymėjimą.

Šaltinis ir daugiau informacijos apie kitus mokymosi etapus: https://www.icdl.com/courses/curriculum