Biologiniai iššūkiai

Specialiųjų poreikių vaikai patiria įvairiausius biologinių procesų iššūkius, kurie paveikia jų gebėjimus
prisitaikyti ir veikti savo aplinkoje ir pasaulyje. Yra daugybė būdų aptarti šiuos individualius skirtumus,
tačiau bandant suprasti, kaip šie skirtumai paveikia raidą, pravartu juos skirstyti į tris sritis:
1. Sensorinės integracijos sunkumai. Vaikui gali būti sunku priimti informaciją gaunamą iš išorinio
pasaulio per visas kūno jutimines sistemas: rega, klausa, lytėjimas, uoslė, skonis, kūno suvokimas
(propriocepcija ir vestibiulinė sistema). Vaikas šiems jutimams gali būti itin jautrus arba
pernelyg nejautrus, taip pat galima jautrumo ir nejautros kombinacija.
2. Informacijos apdorojimo sunkumai. Vaikui sunku suprasti, kokia jutiminė informacija gaunama
iš aplinkos. Pavyzdžiui, vaiko klausa yra gera, tačiau jis negali diferencijuoti girdimų garsų ir
nesupranta, kurie garsai yra pagrindiniai, o kurie tik foninis triukšmas.
3. Motorinių veiksmų planavimo ir jų atliko eilės tvarka iššūkiai. Vaikui sunku organizuoti savo
kūną taip, kaip jis nori, taip pat sunku planuoti ir atlikti suplanuotą veiksmą, kuris atlieptų
sensorinę informaciją, gaunamą iš aplinkos. Pavyzdžiui, vaikas labai domisi mašinomis, bet
vienintelis veiksmas, kurį gali su jomis atlikti, tai surikiuoti jas į eilę vietoj tikslingo žaidimo, kai
mašina važiuoja keliu, tada parkuojasi prie parduotuvės ir tt.


Kiekvienos srities iššūkiai, apsunkina vaiko gebėjimą sieti save ir bendrauti su tėvais ir jo artimaisiais ir
dėl to neigiamai paveikia jo galimybes mokytis, reaguoti it augti. Dėl šios priežasties, kad galėtume
padėti vaikui vystytis, mes turime suprasti, kaip veikia jo kūnas kiekvienoje iš šių sričių. Kai suvokiame
jo individualius iššūkius, galime pradėti kurti terapines programas bei jas tobulinti.
Dar svarbiau, galime padėti tėvams bei artimiausiems vaiko žmonėms išmokti, kaip apeiti šiuos
individualius iššūkius ir šitaip padėti vaikui atskleisti jo unikalius interesus ir stiprybes, padėti mokytis,
atrasti ryšį su jį supančiu pasauliu bei padėti visapusiškai vaiko raidai.