ICDL išvystė išsamų DIR programos mokymosi modelį, kurio įsisavinimas etapais atsispindi įgijamuose DIRFloortime sertifikatuose. Yra trijų tipų mokymosi programos: 1. DIR101 įžanginis kursas 2. DIRFloortime sertifikuota mokymo programa, ir 3. DIRFLoortime pasirenkamieji moduliai, sukurti pagerinti ir praplėsti žinias ir įgūdžius konkrečiose srityse. 

DIR101 kursas tai įžanginė programa apie visą DIR modelį. Šis kursas dažniausiai dėstomas dvi dienas ir jo trukmė yra bent 11 valandų. ICDL šį kursą siūlo ir nuotoliniu būdu ir įvairiose pasaulio šalyse, organizuojant dviejų dienų seminarus. Šioje nuorodoje, galite rasti vias DIR101 kursų galimybes.
DIR101 kursas yra būtinas, norint dalyvauti DIR 201 kurse. 

DIR201 – DIR204 kursų programos suformuoja esmines DIRFloortime modelio žinias, kurios yra įgijamos palaipsniui bei atitinkamai sertifikuojamos. Įprastai šis kursas formuojamas taip, kad užsiėmimai vyktų kiekvieną savaitę, pritaikant įgytas žinias praktikoje bei tobulinant jas per savirefleksiją seminaro dalyvių įžvalgas. Patogus ir lengva prieinamas interaktyvus ICDL kursas, įgyvendinamas dėka virtualių auditorijų, kurios įgalina tiesiogines presentacijas ir jų aptarimus. Dažniausiai šie kursai organizuojami kaip 14 savaičių semestrai, dalyvaujant 2 val. trukmės kassavaitiniuose seminaruose. Studentai turi prieigą prie visų paskaitų, užduodamų skaitinių sukurtoje saugioje virtualaus mokymo platformoje (Moodle). Taip pat šie kurai gali būti organizuojami „mišriuoju“ būdu, pasitelkiant tiek virtualius seminarus, tiek kontaktinius susitikimus.

Čia pateikiamas detalus DIR101 – DIR204 mokymosi programų aprašymas: